Filhotes Nascidos

Fêmea 2

 Fêmea
London X Gana
 30/09/2020
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
London X Gana
 30/09/2020
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
London X Gana
 30/09/2020
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
London X Gana
 30/09/2020
Ficha Completa

Fêmea 1

 Fêmea
London X Gana
 30/09/2020
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
London X Gana
 30/09/2020
Ficha Completa

DEREK

 Macho
Bolt X Yumi
 23/05/2020
Ficha Completa

SLOAN

 Macho
Bolt X Yumi
 23/05/2020
Ficha Completa

OWEN

 Macho
Bolt X Yumi
 23/05/2020
Ficha Completa

KALY

 Fêmea
Bolt X Yumi
 23/05/2020
Ficha Completa

KEVIN

 Macho
Bolt X Yumi
 23/05/2020
Ficha Completa
Gunther

Gunther

Gunther Wrinkled Eyes

 Macho
Nene X Gana
 03/06/2019
Ficha Completa
Black Guy

Black Guy

Black Guy Wrinkled Eyes

 Macho
Nene X Gana
 03/06/2019
Ficha Completa

Khaleesi

 Fêmea
Bolt X Yumi
 02/05/2019
Ficha Completa

Kelly

 Fêmea
Bolt X Yumi
 02/05/2019
Ficha Completa

Macho 1

 Macho
Bolt X Yumi
 02/05/2019
Ficha Completa

Fêmea 4

 Fêmea
Bolt X Yumi
 02/05/2019
Ficha Completa

Anita

 Fêmea
Bolt X Yumi
 02/05/2019
Ficha Completa

Macho 2

 Macho
Bolt X Yumi
 02/05/2019
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Teddy X Emily
 29/10/2018
Ficha Completa
Haley

Haley

Haley Wrinkled Eyes

 Fêmea
Teddy X Emily
 29/10/2018
Ficha Completa
JADE

JADE

HAYLEY FROM WRINKLED EYES

 Fêmea
Teddy X Emily
 29/10/2018
Ficha Completa

Fêmea 4

 Fêmea
Teddy X Emily
 29/10/2018
Ficha Completa

Fêmea 2

 Fêmea
Teddy X Emily
 29/10/2018
Ficha Completa
Spaik

Spaik

Spaik Wrinkled Eyes

 Macho
Teddy X Emily
 29/10/2018
Ficha Completa
MEL

MEL

WRINKLED EYES DURKA

 Fêmea
Alfie X Bonnie
 20/10/2018
Ficha Completa

Wrinkled Eyes FREDERICK

 Macho
Alfie X Bonnie
 20/10/2018
Ficha Completa

Wrinkled Eyes Aisha

 Fêmea
Alfie X Bonnie
 20/10/2018
Ficha Completa
London

London

Wrinkled Eyes LONDON

 Macho
Alfie X Bonnie
 20/10/2018
Ficha Completa

Wrinkled Eyes BARTHOLOMEU

 Macho
Alfie X Bonnie
 20/10/2018
Ficha Completa
Samara

Samara

Samara Wrinkled Eyes

 Fêmea
Nene X Gana
 26/06/2018
Ficha Completa
Kazan

Kazan

Kazan Wrinkled Eyes

 Macho
Nene X Gana
 26/06/2018
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Nene X Gana
 26/06/2018
Ficha Completa
Yoshi

Yoshi

Yoshi Wrinkled Eyes

 Macho
Nene X Gana
 26/06/2018
Ficha Completa
Gana

Gana

Wrinkled Eye Gana

 Fêmea
Armani X Tulip
 20/05/2018
Ficha Completa
Snowbell

Snowbell

Wrinkled Eyes Snowbell

 Fêmea
Bolt X Yumi
 07/05/2018
Ficha Completa
Jastin

Jastin

Wrinkled Eyes Jastin

 Macho
Bolt X Yumi
 07/05/2018
Ficha Completa
Wrinkled Eyes Xodó

Wrinkled Eyes Xodó

Xodó

 Macho
Bolt X Yumi
 07/05/2018
Ficha Completa
Muffin

Muffin

Wrinkled Eyes Muffin

 Macho
Bolt X Yumi
 07/05/2018
Ficha Completa
Bear

Bear

Wrinkled Eyes Cinammon Bear

 Macho
Bolt X Yumi
 07/05/2018
Ficha Completa
Wrinkled Eyes Austin

Wrinkled Eyes Austin

Austin

 Macho
Teddy X Emily
 02/04/2018
Ficha Completa
Wrinkled Eyes Amber

Wrinkled Eyes Amber

Amber

 Fêmea
Teddy X Emily
 02/04/2018
Ficha Completa
Wrinkled Eyes August

Wrinkled Eyes August

August

 Macho
Teddy X Emily
 02/04/2018
Ficha Completa
Lany

Lany

Lany from Wrinkled Eyes

 Fêmea
Nene X Tai-li
 23/01/2018
Ficha Completa

Macho 3

 Macho
Nene X Tai-li
 23/01/2018
Ficha Completa
DWI

DWI

DWI from Wrinkled Eyes

 Macho
Nene X Tai-li
 23/01/2018
Ficha Completa

Fêmea 3

 Fêmea
Nene X Tai-li
 23/01/2018
Ficha Completa
Haley

Haley

Haley from Wrinkled Eyes

 Fêmea
Nene X Tai-li
 23/01/2018
Ficha Completa
Jihoon

Jihoon

Jihoon from Wrinkled Eyes

 Macho
Nene X Tai-li
 23/01/2018
Ficha Completa
Selena

Selena

Selena from Wrinkled Eyes

 Fêmea
Bolt X April
 19/01/2018
Ficha Completa
Bayles

Bayles

Bayles Tianzi of Wrinkled Eyes

 Macho
Bolt X April
 19/01/2018
Ficha Completa
Âmbar

Âmbar

Âmbar from Wrinkled Eyes

 Fêmea
Bolt X April
 19/01/2018
Ficha Completa
Pandora

Pandora

Pandora from Wrinkled Eyes

 Fêmea
Bolt X April
 19/01/2018
Ficha Completa
Barão

Barão

Barão from Wrinkled Eyes

 Macho
Bolt X April
 19/01/2018
Ficha Completa
Montemor

Montemor

Montemor of Wrinkled Eyes

 Macho
Armani X Keiko
 15/01/2018
Ficha Completa
Alok

Alok

Alok of Wrinkled Eyes

 Macho
Armani X Keiko
 15/01/2018
Ficha Completa
Artena

Artena

Artena of Wrinkled Eyes

 Fêmea
Armani X Keiko
 15/01/2018
Ficha Completa
Igor

Igor

Igor of Wrinkled Eyes

 Macho
Armani X Keiko
 15/01/2018
Ficha Completa
Alicia

Alicia

Alicia Keys from Wrinkled Eyes

 Fêmea
Alfie X Bonnie
 03/01/2018
Ficha Completa
Adam

Adam

Adam Levine from Wrinkled Eye

 Macho
Alfie X Bonnie
 03/01/2018
Ficha Completa
Carly

Carly

Carly Rae from Winrkled Eyes

 Fêmea
Alfie X Bonnie
 03/01/2018
Ficha Completa
Shawn

Shawn

Shawn Mendes from Wrinkled Eyes

 Macho
Alfie X Bonnie
 03/01/2018
Ficha Completa
Yumi

Yumi

Yumi from Wrinkled Eyes

 Fêmea
 01/02/2017
Ficha Completa
Emily

Emily

Emily BlackBean from Wrinkled Eyes

 Fêmea
Ficha Completa